SHUFFLE

SHUFFLEBOARD
PRISER:

300 kr/bord/timme
En shuffletimme är 55 min

Boka 55 min eller 110 min

OFFICIELLA REGLER

1. Varje spelare/lag har 4 stenar/puckar – röda eller blåa.
2. Första spelare/lag som först når 15 poäng vinner.
3. De stenar som inte når över “spärrlinjen”, som är markerad en bit framför 1-poängsfältet. Ska tas av banan.
4. a) De eller de stenar i samma färg som hamnar längst bort närmast den bortre kanten ger poäng.
b) Spelaren/laget som vann föregående omgång startar alltid nästa omgång.
5. Båda fötterna ska vara bakom 1-poängslinjen närmast spelaren.
6. Det är inte tillåtet att spela två stenar samtidigt.
7. Hela stenen ska vara över poänglinjen (räcker inte att den är delvis över linjen)