SHUFFLEBOARD

Priser

79 kr /person/timme/bord (max sex spelare)
En shuffletimme är 55 min
Vi tillämpar inga delade notor.
Vi bjuder på 1h bowling eller 1h shuffleboard för alla våra matgäster.

Officiella regler

1. Varje spelare/lag har 4 stenar/puckar – röda eller blåa.
2. Första spelare/lag som först når 15 poäng vinner.
3. De stenar som inte når över “spärrlinjen”, som är markerad en bit framför 1-poängsfältet. Ska tas av banan.
4. a) De eller de stenar i samma färg som hamnar längst bort närmast den bortre kanten ger poäng.
b) Spelaren/laget som vann föregående omgång startar alltid nästa omgång.
5. Båda fötterna ska vara bakom 1-poängslinjen närmast spelaren.
6. Det är inte tillåtet att spela två stenar samtidigt.
7. Hela stenen ska vara över poänglinjen (räcker inte att den är delvis över linjen)